Lasten ja nuorten hyvinvointitoimikunnan ensisijaisena tehtävänä on lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen tiedotuksen ja koulutuksen avulla. Toimikunnan tehtävänä on myös edistää SVKN:n jäsenorganisaatioiden ja yhteistyökumppaneiden työtä lasten ja nuorten hyväksi ja siten vahvistaa seurakuntien välistä yhteistyötä.

Puheenjohtaja: Mika Partanen
Varapuheenjohtaja: Metti SaajorinneAjankohtaista:

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTIKOULUTUS

Suomen teologinen opisto järjestää yhdessä Suomen vapaakristillisen neuvoston kanssa lasten ja nuorten hyvinvointiin ja turvallisuuteen keskittyvän opintokokonaisuuden (5 op), joka varustaa kouluttajia seurakuntien ja yhteisöjen tarpeisiin eri alojen asiantuntijoiden johdolla.


---------------------------------------------------------------Tiedätkö mistä vastaat? Turvallisuus pähkinänkuoressa -turvallisuusjohtamisen koulutus seurakuntien vastuunkantajille tullaan toteuttamaan seurakuntien pyynnöstä vuosittain 1-3 paikkakunnalla.