19.11.2008
Kristinusko huomisen maailmassa

Suomen lähetysneuvottelu II järjestettiin kulttuurikeskus Sofiassa, Helsingissä 18.11.2008. Kristinusko huomisen maailmassa -neuvotteluun kokoontuntui yhteen lähetystoimijoita 30:stä eri kirkkokunnasta, yhteisöstä ja lähetysjärjestöstä. Neuvottelussa kuultiin alustukset: Evankeliumin kohdistaminen nykypäivän maailmassa, Lähetys ja uskontojen kohtaaminen sekä Lähetyksen ja kehitysyhteistyön suhde.

Neuvottelussa todettiin, että vuonna 1998 pidettn Vivamossa järjestetyn lähetysneuvottelu I:n jälkeen suomalaisten lähetystoimijoiden yhteistyö on syventynyt ja laajentunut samalla, kun globaali toimintaympäristö on muuttunut.


Neuvottelupäivän keskusteluaiheiden pohjalta nousivat esille seuraavat  keskeiset näköalat:

Lähetystyö kuuluu kirkon olemukseen.
Se perustuu Jeesuksen Kristuksen kirkolleen antamaan lähetystehtävään. Lähetystyö kuuluu kaikille kristityille ja sitä tulee tehdä yhdessä.

Yhteistyötä kirkkojen ja lähetyksen toimjoiden kesken on vahvistettava sekä kotimaassa että globaalisti. Kaikkien kirkkojen tulee kunnioittaa ja tukea toisiaan yhteisessä tehtävässä.  

Kristuksen ainutlaatuisuus tulee voida  kertoa kaikille kansoille. Uskonnonvapauden ja ihmisoikeuksien edistäminen kuluu lähetystyöhön.

Lähetystehtävää toteutetaan evankeliumin julistamisen ja lähimmäisen palvelemisen kautta. Niissä noudatetaan kestävän kehityksen periaatetta, joka perustuu Raamattuun.
Nykyinen muuttuva toimintaympäristö haastaa käyttämään kehittyviä viestintävälineitä tehokkaasti.

Lähetystyö edellyttää kumppanuutta ja vastavuoroisuutta kaikilta osapuolilta; lähetys toteutuu kaikkialta kaikkialle.

Kirkot ja  lähetystyön toimijat lisäävät valmiuksia kohdata eri uskontoihin kuuluvia maahanmuuttajia.

Yhteinen tehtävämme on vielä kesken. Siksi Kristuksen maailmanlaajuisen kirkon kasvu ja vahvistuminen ovat lähetystyön tavoite.


Lisätietoja: Matti Korpiaho (matti.korpiaho@sansa.fi), Timo Vasko (timo.vasko@evl.fi), Heikki Huttunen (heikki.huttunen@ekumenia.fi), Maikki Kuittinen (maikki.kuittinen@fida.info)

Neuvottelussa pidetyt esitykset ovat ladattavissa järjestävien tahojen kotisivuilla:
Suomen Ekumeeninen Neuvosto http://www.ekumenia.fi, Suomen lähetysneuvosto http://www.lahetysneuvosto.fi, Suomen vapaakristillinen neuvosto http://www.svkn.fi