Suomen vapaakristillinen neuvosto SVKN ry on niiden maassamme toimivien vapaiden uskonyhteisöjen yhteistyöelin, joissa seurakunnan jäsenyys perustuu uskon tunnustamiseen. Neuvoston tarkoituksena on edistää jäsenyhteisöjen toimintaa ja yhteisymmärrystä sekä toimia niiden edunvalvojana. Se osallistuu myös aktiivisesti keskusteluun muiden kristillisten kirkkojen ja yhdyskuntien kanssa. Jäseninä neuvostossa ovat Suomen Adventtikirkko, Suomen Baptistikirkko, Suomen Helluntaikirkko, Suomen Metodistikirkko, Suomen Pelastusarmeija ja Suomen Vapaakirkko. Jäsenyhteisöillä on kokonsa mukainen edustus neuvoston kokouksissa. Edustajat ovat yhteisöjensä valitsemia. Työtä ohjaa neuvoston hallitus, jossa kaikki jäsenyhteisöt ovat edustettuina. Hallitukseen kuuluu kahdeksan jäsentä.


Neuvoston yhteydessä toimivat

Lasten ja nuorten hyvinvointitoimikunta
SVKN:n musiikkijaosto
SVKN:n sairaalasielunhoidon toimikunta

Vapaiden kirkkokuntien radio- ja tv-toimikunta on SVKN:sta erillinen yhteistyöelin.


Kirkkojen yhteistoimintaa

Maassamme toimii myös muita uskonnollisten yhdyskuntien yhteistyöelimiä. Vanhin niistä, Suomen Ekumeeninen Neuvosto (SEN), perustettiin jo sata vuotta sitten. Suomen ruotsinkielinen vapaakirkkoneuvosto (Frikyrklig Samverkan - FS) perustettiin yli 60 vuotta sitten. SVKN on yhdistyksistä nuorin. Se perustettiin vuonna 1967. Neuvostojen jäsenyys on osin päällekkäistä, koska SVKN:n jäsenyhteisöt ovat mukana myös Suomen Ekumeenisessa neuvostossa. 2017 SEN:n hallitus asetti Ekumeeniseen Neuvostoon Vapaakristillisen työryhmän, jossa jäseninä SVKN:n jäsenyhteisöjen edustajia ja SEN:n pääsihteeri. SVKN:n ja FS:n jäsenyhteisöt sekä Suomen evankelisluterilaisen kirkon johto tapaavat vuosittain. Lähetystyön yhteisistä kysymyksistä keskusteltiin vuonna 1999 perustetussa Lähetyksen yhteistyöryhmässä (LYTR), joka lakkautettiin 2009, jolloin kaikki SVKN:n jäsenyhteisöistä kuuluivat myös Suomen Lähetysneuvostoon (SLN).